Dhi Lewis. Tecnologia do Blogger.

11 janeiro 2018

[Linhas Evolutivas] Kotukomon from Ludomon


Ludomon line evolution
Kotukomon  
Kakkinmon 
Ludomon