Dhi Lewis. Tecnologia do Blogger.

16 fevereiro 2017

[Digimon Universe Appli Monsters] Karan Eri & DokamonKaran Eri & Dokamon Linha Evolutiva


Karan Eri
 
Dokamon / Perorimon
 Dosukomon
 Sukasimon
 
 Dosukomon / Coachmon
Oujamon

 
 Oujamon / Beautymon

Poseidomon

-GALERIA-

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________