Dhi Lewis. Tecnologia do Blogger.

17 janeiro 2017

[Linhas Evolutivas] BushiAgumon from Dukemon X


Teoria 2 para BushiAgumon:

BushiAgumon from Dukemon X
BushiAgumon
Greymon X
MetalGreymon X
Dukemon X

_____________________________________________________________________________________________