Dhi Lewis. Tecnologia do Blogger.

16 outubro 2011

Agumon 2006 e Marcus Damon (Digimon Data Squad)


Marcus 
Botamon 
Koromon 
Agumon

Geogreymon


Rizegreymon


Shine greymon 
Shine greymon B.M. 

ShineGreymon Ruin Mode